Om oss

Erik Skjerven Trevareagentur AS
er et tradisjonsrikt firma som har eksistert siden 1978. Vi tør påstå at firmaet er respektert og kjent for sin fagkunnskap omkring bruken av tre, samt sin brede markedskunnskap.

Andre produktområder:
Erik Skjerven Trevareagentur tilbyr produkter innen store deler av trelastkategorien. Kort oppsummert kan vi nevne:

Byggtre:
K-virke | Utvendige kledninger | Impregnert trelast | Fingerskjøtt

Interiørtre:
Innvendige paneler | Listverk | Fingerskjøtt

Råvare i tre:
Til alle ferdigprodukter i trelast


Page rendered: 26.02.2018 04:02:52
OXX.Authorization.User.Username: solpanel (NO)